Velkommen til Vinstra Sementpuss a/s


Vinstra Sementpuss a/s er et foretak som utfører de fleste typer betong, grunn/fundamenteringsarbeider for andre entreprenørselskaper/utbyggere og direkte for privatpersoner.

Vi påtar oss arbeider som spenner fra enkle betongkonstruksjoner ved bygging av eneboliger, hytter og garasjer, til mere omfattende arbeider ved oppføring av større industribygg o.l
Vinstra Sementpuss a/s ble sentralt godkjent for ansvarsrett i 1999.

Vinstra Sementpuss a/s utfører:


Grunn/fundamenteringsarbeid, industrigulv i betong, saging av fuger, kjærneboring og sliping av betong. Sparkling og støvbinding av gulv, forskaling, armering og annet tilstøtende arbeid med slakkarmert eller uarmert betong.

Vinstra Sementpuss a/s skaffer også stålfiber til bruk i betonggulv og sprøytebetong.