Ansvarsrett

Vinstra Sementpuss a/s stiller høye krav til kvalitet. Vi vektlegger å ha en aktiv kommunikasjon med våre kunder, for å sikre at de ferdige produkter vi leverer, tilfredsstiller de krav som stilles.

Kvaliteten sikres ved at vi har:

  • Sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Faglig ledelse med høy kompetanse og lang erfaring
  • Prosjektbaserte KS-system
  • Internkontrollsystem som ivaretar bedriftens HMS- arbeid

Sentral godkjenning.


Godkjenningsnummer:

1999 00 4154


Etter omleggingen av praksisen i Statens byggtekniske etat, har byggesakskodene blitt samlet i færre og mere generelle begreper.

Byggesakskodene vi var sentralt godkjent i før omleggingen av praksis, er her beskreveti kursiv, under de nye ansvarsområdene.
Vi er godkjent for å utføre samme type arbeider som før omleggingen, bare under andre klassifikasjoner.

Sentralt godkjent for:


Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Tidligere UTF. 181.2


(Utførelse av forskalings, armerings, utstøpings , og betongoverflatearbeider som forutsettes utført med "normal" eller "begrenset" kontroll etter NS 3420 kap. L)Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

Tidligere KUT. 181.2 (Kontroll av forskalings, armerings, utstøpings, og betongoverflatearbeider som forutsettes utført med "normal" eller "begrenset" kontroll etter NS 3420 kap L)