Vi utfører

Vi utfører prosjekter over hele landet og i forskjellige størrelser. Arbeider som spenner fra enkle betongkonstruksjoner ved bygging av eneboliger, garasjer eller fritidshus, til mere omfattende arbeider ved oppføring av større industribygg o.l

Vinstra Sementpuss a/s utfører:


 • Betonggulv i ønsket toleranseklasse, pusset i eget fett
 • Hardbetonggulv i alle farger
 • Betonggulv med tradisjonell armering
 • Stålfiberarmerte gulv
 • Sparkling av gulv
 • Støvbinding
 • Betongsaging, saging av fuger o.l
 • Kjærneboring
 • Sliping av betong
 • Forskaling, armering, støp av konstruksjoner i gulv
 • Vakuumgulv
 • Betongarbeid fra grunnen og opp til treverk/stålkonstruksjon
 • Grunnmurer/ ringmurer
 • Støp av plate på mark
 • Vegger
 • Dekker


Tilstøtende arbeid med slakkarmert/fiberarmert betong